posicon2023@gmail.com 9861141323, 9437016874

POSICON - 2023
 • POSICON - 2023
 • POSICON - 2023
 • POSICON - 2023
 • POSICON - 2023

National Faculty

 Faculties in alphabetic order :

 1. Dr. Abhay Gahu Kamble

 2. Dr. Abhi Shah

 3. Dr. Ajai Singh

 4. Dr. Alaric Aroojis

 5. Dr. Amit Nemade

 6. Dr. Anil Kumar Pandey

 7. Dr. Anirban Chatterjee

 8. Dr. Arjun Dhawale

 9. Dr. Arun Goel

 10. Dr. Ashish Ranade

 11. Dr. Ashok Johari

 12. Dr. Atul Bhaskar

 13. Dr. Benjamin Joseph

 14. Dr. Bibhudutta Sahoo

 15. Dr. Binoti Sheth

 16. Dr. Bobby John

 17. Dr. Chasanal Rathod

 18. Dr. Cheriyan Kovoor

 19. Dr. Dhiren Ganjwala

 20. Dr. Gowerdhan Ingale

 21. Dr. Hitesh H Shah

 22. Dr. Jaideep Dhamele

 23. Dr. Jayanth Sampath

 24. Dr. Jitendra Kumar Jain

 25. Dr. K. L. Narasimha Rao

 26. Dr. K. Venkatadass

 27. Dr. Kamlesh Devmurari

 28. Dr. Kapil Gangwal

 29. Dr. Mandar Agashe

 30. Dr. Manoj Padman

 31. Dr. Mathew Varghese

 32. Dr. Maulin Shah

 33. Dr. Nilay Kanti Das

 34. Dr. Nirmal Raj Gopinathan

 35. Dr. P N Gupta

 36. Dr. P. Gopinath Menon

 37. Dr. Prasad Gourineni

 38. Dr. Premal Naik

 39. Dr. Rajeev Negandhi

 40. Dr. Rajeev Nirawane

 41. Dr. Ramani Narasimhan

 42. Dr. Ranjit Deshmukh

 43. Dr. Rudra Prasad

 44. Dr. Rujuta Mehta

 45. Dr. Ruta Kulkarni

 46. Dr. Sakti Prasad Das

 47. Dr. Sameer Desai

 48. Dr. Sandeep Patwardhan

 49. Dr. Sandeep Vidya

 50. Dr. Sanjay Sarup

 51. Dr. Sarwar Salam

 52. Dr. Shah Alam Khan

 53. Dr. Shankar Acharya

 54. Dr. Sharath Agarwal

 55. Dr. Soumya Paik

 56. Dr. Suhas Ranjan Bala

 57. Dr. Sukalayan Dey

 58. Dr. Sunil Wijayasinghe

 59. Dr. Swapnil Keny

 60. Dr. Taral Nagda

 61. Dr. Thomas Palocaren

 62. Dr. Tushar Agarwal

 63. Dr. Vidya Sagar

 64. Dr. Vijay Sriram

 65. Dr. Vijay Sriram

 66. Dr. Vikas Gupta

 67. Dr. Viraj Shingade

 68. Dr. Viranchi Vaidya

 69. Dr. Vivek Srivastav

 70. Dr. Vrisha Madhuri

 71. Dr. VVS Somaraju